HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE

🎀 Bảng size đồ bộ 🎀
✅ Tuỳ thuộc vào chiều cao để +- 2kg
1️⃣Size S: 44kg đến 50kg
2️⃣Size M: 50kg đến 55kg
3️⃣Size L : 55kg đến 60kg
4️⃣Size XL:60kg đến 64kg
5️⃣Sizr XXL: 65kg đến 70kg