LỤA

Tơ hàn đùi SN MÀU 21TH6

268.000₫
335.000₫

Tơ hàn lửng SN Màu hoạ tiết 21TH4

316.000₫
395.000₫

Lụa PZM lửng lé đen họa tiết 21LL7.1

348.000₫
435.000₫

Lụa PZM lửng lé ghi họa tiết 21LL7.2

348.000₫
435.000₫

Lụa PZM lửng lé hồng họa tiết 21LL7.3

348.000₫
435.000₫

Lụa PZM lửng lé vàng họa tiết 21LL7.4

348.000₫
435.000₫

Lụa PZM lửng lé xanh họa tiết 21LL7.5

348.000₫
435.000₫

Tơ hàn đùi dây cam tim 21TH3.1

268.000₫
335.000₫

Tơ hàn đùi dây đỏ tim 21TH3.2

268.000₫
335.000₫

Tơ hàn đùi dây vàng tim 21TH3.3

268.000₫
335.000₫

Tơ hàn đùi dây vàng cốm chữ 21TH3.4

268.000₫
335.000₫

Tơ hàn đùi dây hồng chữ 21TH3.5

268.000₫
335.000₫
Lọc